Klik hier voor de webversie

Nummer 2 | 2018

Klimmendaal ontvangt EKEP-keurmerk

 

Scholengemeenschap Lichtenbeek in Arnhem en Klimmendaal hebben, samen met drie andere scholen en revalidatiecentra in Nederland, het EKEP-Keurmerk in ontvangst mogen nemen. EKEP staat voor ‘Eén Kind Eén Plan’ en is de uitwerking van de nauwe samenwerking tussen school en revalidatiecentrum. In het gezamenlijke plan staan alle doelstellingen en afspraken voor ouder, kind, onderwijs en revalidatie helder verwoord.

Het toetsen voor het kwaliteitskeurmerk EKEP gebeurt aan de hand van uiteenlopende kwalificaties die door alle betrokkenen, inclusief de ouders, worden beoordeeld. Als aan alle gestelde voorwaarden is voldaan, komen school én revalidatiecentrum samen in aanmerking voor het EKEP-Keurmerk.

Lees verder >>

 

Benieuwd naar patiëntervaringen?

Gamen tegen overprikkeling

Een veelgehoorde klacht bij patiënten met hersenletsel is prikkelintolerantie. Daarom is er een game ontwikkeld waarbij de selectieve aandacht getraind wordt. Zo leren patiënten om hun aandacht te richten op relevante prikkels en om niet-relevante prikkels te negeren. 

Lees verder >>

Kennismaking met arts Esther Groot Zwaaftink

"Als revalidatiearts mag ik mensen begeleiden bij zeer ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. Dat is een eer. Het functioneren van de mens is fascinerend en vooral de werking van het brein."

Lees verder >>

Onderzoek en innovatie

 

Onderzoek naar hersenstimulatie

 

Problemen met het tempo van informatieverwerking behoren tot de meest voorkomende cognitieve klachten na een beroerte (CVA). Zo ervaart meer dan de helft van de patiënten een jaar na het CVA dat het denken trager gaat, en meer tijd en energie kost. 

Binnen Klimmendaal wordt er daarom onderzoek gedaan naar het effect van ‘transcraniële gelijkstroomstimulatie’ (tDCS) op de informatieverwerkingssnelheid na een CVA. Tijdens een tDCS behandeling worden electroden op het hoofd geplaatst, waar een zeer zwakke stroom tussen loopt. Dit zorgt er voor dat de zenuwcellen in het hersengebied onder de electroden worden gestimuleerd, waardoor ze informatie mogelijk sneller kunnen doorgeven dan normaal het geval is.

Momenteel loopt het onderzoek en worden patiënten geworven voor deelname. Geïnteresseerde patiënten kunnen contact opnemen met hun behandelend revalidatiearts.

Bekijk de vlog over hersenstimulatie >>

VACATURES BIJ KLIMMENDAAL

Ochtendtherapie

Op de klinische afdeling Niet-Aangeboren Hersenletsel gaan patiënten meteen na het wakker worden al aan de slag. Op de afdeling oefenen patiënten in de ochtend intensief in situaties die zoveel mogelijk op thuis lijken. Dat betekent dat patiënten alledaagse handelingen zoals ontbijten, aankleden et cetera aangrijpen als kans om te oefenen. 

Lees verder >>

Geheugenklachten bij ouderen

Geheugenklachten vallen onder de meest voorkomende klachten bij ouderen. In haar promotieonderzoek deed Nikita Frankenmolen, psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog bij Klimmendaal, onderzoek naar het gebruik van geheugenstrategieën bij veroudering.

Lees verder >>

Klimmendaal in de media

 

Bijlage 'Continuïteit van zorg'

In de bijlage 'Continuiteit van de zorg' die op 25 april bij de Volkskrant verscheen, vertellen onder anderen Astrid Jongerden (manager Zorg) en Marieke Kool (revalidatiearts) over het in samenwerking met ziekenhuis Rijnstate ontwikkelde revalidatie-programma voor mensen met kanker.

Lees verder >>

Vlog van Nicole Voet over arbeidsrevalidatie

Binnen de revalidatie ligt de nadruk steeds meer op participatie. Werk en arbeid zijn hiervan een belangrijk onderdeel. In deze vlog, verschenen in het online magazine van Revalidatie Nederland, legt revalidatiearts Nicole Voet uit hoe arbeidsrevalidatie vorm krijgt binnen Klimmendaal.

Bekijk de vlog >>

Nieuwe patiëntenfolders


Regelmatig worden er nieuwe patiëntenfolders uitgebracht. Zo zijn er onlangs nieuwe folders over afasie en oncologische revalidatie verschenen. Op onze website kunt u onze actuele patiëntenfolders downloaden. Wilt u folders ontvangen om mee te geven aan uw patiënt? Deze kunt u aanvragen via het aanvraagformulier. U kunt ook contact opnemen via communicatie@klimmendaal.nl.

Wilt u liever geen berichten van Klimmendaal ontvangen, klik dan hier om u af te melden.